Page:  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

==SOCKET WRENCH SET(套筒组合)== 

前田套筒组合型号:TONE FT3115\1550M\1560M\1560MS\1570M\1570MS\1500M\1500\MX310\MX300\3108\L3095

   
前田套筒组合TONE FT3115 前田套筒组合TONE 1550M 前田套筒组合TONE 1560M
前田套筒组合TONE FT3115 前田套筒组合TONE 1550M 前田套筒组合TONE 1560M
   
前田套筒组合TONE 1560MS 前田套筒组合TONE 1570M 前田套筒组合TONE 1500M
前田套筒组合TONE 1560MS 前田套筒组合TONE 1570M 前田套筒组合TONE 1500M
   
前田套筒组合TONE L3095 前田套筒组合TONE MX300 前田套筒组合TONE 3108
前田套筒组合TONE L3095 前田套筒组合TONE MX300 前田套筒组合TONE 3108
前田套筒组合TONE 1500  
前田套筒组合TONE 1500  
 

前田套筒组合

Item No. Sq.dr. Sockets Description
FT3115 9.5mm
3/8"
F3S-5.5 7 8 10 12   (6pt.)
F3D-13 14 17 19 21 22   (12pt.)

棘轮手柄 
回转头加长手柄 
加长杆
球接头

FRH30K
FNS30
FEX30-075 150
FBJ30

1550M 9.5mm
3/8"
3S-6 7 8 9   (6pt.)
3D-10 11 12 13 14 14.5 15
16 17 17.5 19 21 22   (12pt.)
 

棘轮手柄 
回转头加长手柄
T型杆
加长杆
万向接头
滑杆 

No.271
No.231
No.220
No.115
No.305 306 307
No.108
CB30

1560M 9.5mm
3/8"
3S-6 7 8 9   (6pt.)
3D-10 11 12 13 14 17 19 21 22   (12pt.)

棘轮手柄 
加长杆
万向接头 

RH30K
No.305 306
No.208

1560MS 9.5mm
3/8"

3S-6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21 22   (6pt.)

棘轮手柄 
加长杆
球接头 

RH30K
No.305 306
BJ30

1570M 9.5mm
3/8"
3S-5.5 6 7 8   (6pt.)
3D-10 12 13 14 17 19 21 22 24   (12pt.)

棘轮手柄 
加长杆
球接头 

RH30K
No.305 306
BJ30

1570MS 9.5mm
3/8"
3S-5.5 6 7 8 10 12 13 14 17 19 21 22 24   (6pt.) 棘轮手柄 
加长杆
球接头 
RH30K
No.305 306
BJ30
1500M 9.5mm
3/8"
3S-6 7 8 9    (6pt.)
3D-10 11 12 13 14 17 19 21 22   (12pt.)

棘轮手柄
回转头加长手柄
T型杆
弓形手柄
加长杆
万向接头

No.271
No.231
No.220
No.204
No.305 306 307
No.208

1500 9.5mm
3/8"
3SB-8(1/4") 10(5/16") 12(3/8")    (6pt.)
3DB-14(7/16") 16(1/2") 17(17/32") 18(9/16")
19(19/32") 20(5/8") 22(11/16") 24(3/4") 26(13/16") 28(7/8")   (12pt.)
MX310 9.5mm
3/8"
3S-5.5 6 7 8    (6pt.)
3D-10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 21 22 24   (12pt.)
3S-8L 10L 12L 13L  (6pt. Deep)
3D-14L 15L 17L 19L  (12pt. Deep)

棘轮手柄
T型杆
加长杆
球接头 

RH30K
No.220
No.305 306 307
BJ30

MX300 9.5mm
3/8"
3s-7 8 10 12 13 14    (6pt.)
3D-17 19 21 22   (12pt.)
3S-10L 12L  (6pt. Deep)
3D-13L 14L 17L  (12pt. Deep)
3KH-3 4 5 6 8 10 12  (Hex.)

棘轮手柄
T型杆
加长杆
球接头 

RH30K
No.220
No.305 306
BJ30

3108 9.5mm
3/8"
3S-8 10 12 13 14    (6pt.)
3D-15 17 19 21 22   (12pt.)

棘轮手柄
加长杆

No.271
No.305 306

L3095 9.5mm
3/8"
3S-8L 9L 10L 11L 12L 13L 14L 17L  (6pt. Deep)
3P-20.8S(Plug Socket)

棘轮手柄
T型杆 
加长杆
万向接头 

No.271
No.220
No.305 306
No.208

<TOP>

 

Page:  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

 

首页购物指南网站导航新品推荐发货通知日常解答元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料友情链接留言板

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2015   <联系宏研>

天猫店:http://hongyanwj.tmall.com 京东店:http://hongyan-e.jd.com 阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区福建中路225号中悦大楼708室    邮编:200001    电话:021-63515828    传真:021-63515800

微信号:hy3836 新浪微博:@宏研电子微博 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com